Overenie zákona zachovania hybnosti – Newtonove kyvadlo

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Newtonove kyvadlo je určené na ukážku zachovania hybnosti pri náraze oceľových guličiek. Aktivita je zameraná na vysvetlenie rôznych odrazov s využitím zákona zachovania hybnosti.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Matematika
Základná škola