Overenie zákona zachovania hybnosti – Newtonove kyvadlo

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Newtonove kyvadlo je určené na ukážku zachovania hybnosti pri náraze oceľových guličiek. Aktivita je zameraná na vysvetlenie rôznych odrazov s využitím zákona zachovania hybnosti.

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Geografia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola