Značky chemických prvkov v slovách

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ZLOŽENIE LÁTOK
Tematický celok: CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Téma: SYMBOLICKÉ VYJADRENIE ZLOŽENIA LÁTOK

Pokús sa vytvoriť zrozumiteľné, slušné slovenské alebo anglické (či v inom jazyku, ktorý ovládaš) slová, z nich následne zmysluplnú vetu alebo frázu, verš či celú krátku básničku tak, že použiješ značky chemických prvkov z PSP.

Napríklad: 

K Ra S N Y

Dodržiavaj písanie VEĽKÝCH a malých písmen v značkách prvkov. Písmenká si nevymýšľaj ani žiadne nevynechávaj. Dĺžne a mäkčene nie sú v tejto chvíli podstatné.

Použiť môžeš celú periodickú tabuľku prvkov (nielen značky prvkov, ktoré sme sa naučili).

Vytvor čím najviac zrozumiteľných a slušných slov a z nich následne poskladaj vetu (môžeš doplniť aj príhodným obrázkom).

Ukážky slov, viet, ktoré vytvorili žiaci

Mohlo by vás zaujímať