Určenie tvarového koeficientu odporu

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Odpor prostredia je jav, ktorý vzniká pri vzájomnom pohybe telesa a tekutiny. Prejavuje sa odporovou silou Fo , ktorá smeruje proti smeru pohybu telesa. Veľkosť odporovej sily závidí okrem iného aj od tvaru telesa, ktorý charakterizuje tzv. tvarový koeficient odporu C. V tomto experimente určíme tvarový koeficiet odporu telesa, pričom využijeme dynamický ops rovnomerného pohybu.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Hudobná výchova
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola