Skúmame premeny energie pri odraze loptičiek

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Odraz loptičiek je spojený s premenou ich mechanickej energie na iné formy energií, čo sa prejaví v odraze do menšej výšky ako je tá, z ktorej boli voľne pustené. Aktivita obsahuje videozáznamy odrazov a návod na experimentálne overenie pružnosti rôzych typov loptičiek.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola