Netradičný experiment s rezonanciou

Fyzika
2. ročník SŠ

Ak vynútime v pružnom telese kmity s frekvenciou rovnou jeho frekvencii vlastných kmitov, nastane rezonančný prenos energie medzi telesom, ktoré kmity vynucuje a kmitajúcim pružným telesom. Pružné teleso sa vtedy rozkmitá s veľkou amplitúdou. Tento jav môžeme pozorovať v experimente vo videu. Rozkmitávame natiahnutú gumenú čapicu (pružné teleso) pomocou zvuku s meniteľnou frekvenciou. Ak nastavíme frekvenciu zvuku na zhodnú s frekvenciou vlastných kmitov natiahnutej gumenej čapice, táto sa výrazne rozkmitá. Poskakujúce guľôčky tento jav vizuálne potvrdia.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola