Netradičný experiment s rezonanciou

Fyzika
2. ročník SŠ

Ak vynútime v pružnom telese kmity s frekvenciou rovnou jeho frekvencii vlastných kmitov, nastane rezonančný prenos energie medzi telesom, ktoré kmity vynucuje a kmitajúcim pružným telesom. Pružné teleso sa vtedy rozkmitá s veľkou amplitúdou. Tento jav môžeme pozorovať v experimente vo videu. Rozkmitávame natiahnutú gumenú čapicu (pružné teleso) pomocou zvuku s meniteľnou frekvenciou. Ak nastavíme frekvenciu zvuku na zhodnú s frekvenciou vlastných kmitov natiahnutej gumenej čapice, táto sa výrazne rozkmitá. Poskakujúce guľôčky tento jav vizuálne potvrdia.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Pre učiteľov
9. ročník ZŠ
Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
Chémia
Pre učiteľov
3. ročník SŠ
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia