Netradičný experiment s rezonanciou

Fyzika
2. ročník SŠ

Ak vynútime v pružnom telese kmity s frekvenciou rovnou jeho frekvencii vlastných kmitov, nastane rezonančný prenos energie medzi telesom, ktoré kmity vynucuje a kmitajúcim pružným telesom. Pružné teleso sa vtedy rozkmitá s veľkou amplitúdou. Tento jav môžeme pozorovať v experimente vo videu. Rozkmitávame natiahnutú gumenú čapicu (pružné teleso) pomocou zvuku s meniteľnou frekvenciou. Ak nastavíme frekvenciu zvuku na zhodnú s frekvenciou vlastných kmitov natiahnutej gumenej čapice, táto sa výrazne rozkmitá. Poskakujúce guľôčky tento jav vizuálne potvrdia.

Mohlo by vás zaujímať