Určenie rýchlosti rovnomerného pohybu

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Rýchlosť rovnomerného pohybu telesa môžeme určiť meraním dráhy a príslušného času pohybu. Rovnomerný pohyb v tomto experimente je realizovaný vzduchovou bublinkou v trubici s vodou. Pri stálom sklone trubnice je rýchlosť pohybu bublinky konštantná.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Dejepis
Stredná škola