Sídla SR

Geografia
8. ročník ZŠ

Na území Slovenskej republiky sa nachádza približne  sedemtisíc sídel, ktoré sú zoskupené do 2 890 obcí. Miest na Slovnesku je 141, čiže väčšinu obcí tvoria vidiecke sídla (2 753) a žije v nich menej ako polovica obyvateľov Slovenska (46 %). Prevláda počet obyvateľov žijúcich v mestách (54 %). Vidiecke sídla sa delia na dediny (kompaktné vidiecke sídla) a samoty (rozptýlené sídla). Samoty majú v jednotlivých regiónoch Slovenska odlišné názvy: kopanice (okolie Myjavy a Bielych karpát), lazy (okolie Detvy a Hriňovej), štále (okolie Novej Bane), rale (Orava) a tane (južné Slovensko). Najviac miest sa nachádza na území Banskobystrického kraja a nejmenej v Bratislavskom kraji. Najmladším mestom SR sú Nesvady v okrese Komárno, ktoré získali štatút mesta 01. 01. 2020.

Najväčšie mestá podľa počtu obyvateľov (na základe údajov ŠÚ SR k 31. decembru 2018) sú:

 • Bardejov (32 449)
 • Považská Bystrica (39 569)
 • Prešov (88 680)
 • Michalovce (39 050)
 • Trenčín (55 333)
 • Košice (238 757)
 • Levice (33 082)
 • Humenné (33 191)
 • Žilina (80 810)
 • Nitra (76 655)
 • Komárno (33 927)
 • Trnava (65 207)
 • Bratislava (432 864)
 • Banská Bystrica (78 327)
 • Zvolen (42 321)
 • Poprad (51 304)
 • Prievidza (46 059)
 • Nové Zámky (37 899)
 • Martin (54 618)
 • Spišská Nová Ves (37 194)

Úloha č. 1

V priloženej mape sú uvedené čísla od 1 do 20. Tieto čísla označujú 20 najväčších miest Slovenska (podľa počtu obyvateľov). Tvojou úlohou bude zoradiť vyššie uvedené mestá od najväčšieho po najmenšie (podľa počtu obyvateľov). Po zoradení zistíš, kde sa dané mestá nachádzajú na mape (podľa čísiel). 🙂

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Špeciálna základná škola