Vekové zloženie obyvateľstva

Geografia
8. ročník ZŠ

Milí priatelia, viete o tom, že obyvateľstvo Slovenska (aj Európy) starne? Čo to znamená a prečo je to problém? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať prostredníctvom nižššie riešenej problematiky, ktorou je „Vekové zloženie obyvateľstva SR“.

V úvode si otvorte v prehliadači nasledovný odkaz: www.populationpyramid.net a vo výbere si nastavte Slovakia (viď. obrázok).

V roku 2021 žije na území SR 5 460 725 ľudí. Z grafu môžemevidieť, koľko percent z celkového počtu obyvateľov tvoria jednotlivé vekové kategórie. Podľa grafu je najviac ľudí vo veku 40-44 rokov (modrá – muži – 4,3% a červená – ženy – 4,1%). Ak si nastavíš kurzor na tento riadok, zobrazia sa aj presné čísla.

Teraz si nastavíme rok 2100. Priebežne sledujte, ako sa bude veková pyramída meniť (viď. obrázok).

Tento graf nám ukazuje prognózu vývoja počtu obyvateľov v roku 2100, t. j. aký bude počet obyvateľov a aké bude vekové zloženie obyvateľstva. Samozrejme,  ide len o prognózu, čiže predpoklad. Pod grafom je políčko „download“, pomocou ktorého si viete graf uložiť do zariadenia, ktoré používate.

Úloha č. 1

V grafe si nastavte rok 1950 a graf si uložte. Následne si nastavte rok 2000 a tiež si graf uložte.

Úloha č. 2 – z uložených grafov zisti nasledovné informácie:

  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 1950 vo veku od 0 do 4 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 2000 vo veku od 0 do 4 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 1950 vo veku od 25 do 29 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 2000 vo veku od 25 do 29 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 1950 vo veku od 65 do 69 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 2000 vo veku od 65 do 69 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 1950 vo veku od 80 do 84 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 2000 vo veku od 80 do 84 rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 1950 vo veku od 85 do viac rokov:
  • Koľko percent z celkového počtu obyvateľov bolo v roku 2000 vo veku od 85 do viac rokov:

Záver

Zistili sme zmeny vo vekovom zložení obyvateľstva SR v sledovanom období (1950 – 2000). Dôvody sú rôzne, napr.lepšie podmienky na život, vyspelejšie zdravotníctvo a pod. Zistili sme, že sa znižuje počet narodených, resp. rodí sa menej detí a naopak, zvyšuje sa počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov a ľudia sa dožívajú vyššieho veku = obyvateľstvo starne. Ide o demografický problém, ktoré má rôzne dopady, napr. predlžuje sa vek odchodu do dôchodku a všetky zmeny s tým súvisiace v spoločnosti.

Mohlo by vás zaujímať