Hospodárstvo Ázie

Geografia
6. ročník ZŠ

Pojem hospodárstvo sa u mnohých spája s pojmom poľnohospodárstvo. Avšak tieto pojmy nie sú synonymá. Pojem hospodárstvo je oveľa širším pojmom a zahŕňa v sebe, okrem iných, aj poľnohospodárstvo. Hospodárska alebo ekonomická vyspelosť daného štátu je významným ukazovateľom rozvoja a postavenia v celosvetovom meradle. 

Hospodárstvo – pozrite si pojmovú mapu, vďaka ktorej sa dozviete, čo všetko zaraďujeme k hospodárstvu: 

 V pokračovaní budeme pracovať s internetovým prehliadačom. Otvorte si nasledujúci odkaz: https://atlas.cid.harvard.edu/ Je to tzv. ekonomický atlas. 

Postup: 

1. Kliknite na „EXPLORE“

2. Kliknite na „PRUDUCT“, neskôr budeme používať aj „COUNTRY“ 

3. Do označeného políčka budeme písať názvy produktov

4. Zobrazenie vyhľadávania a ďalšie možnosti

Kvôli zadaniu nás bude v grafe zaujímať zelená farba, ktorá znázorňuje štáty Ázie. V tomto prípade je najväčším producentom ryže v Ázii India s 28,79%. Okrem tohto výsledku si môžete nastaviť aj iný rok, prípadne zobraziť mapu sveta (pozri nižšie). 

Úloha č. 1 – pomocou „Ekonomického atlasu“ doplň do tabuľky chýbajúce údaje. Do vyhľadávania píš po anglicky. 

Úloha č. 2 – v „Ekonomickom atlase“ klikni na „COUNTRY“ a do vyhľadávania napíš China, Japan, India a Slovakia

Môžete si pozrieť, čo všetko sa exportuje (vyváža) v týchto ázijských štátoch a v SR a čo tvorí najväčšiu časť produkcie. 🙂

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Stredná škola