Nepôvodné a invázne druhy

Geografia
8. ročník ZŠ

Milí priatelia, počuli ste už niekdy o nepôvodných alebo inváznych druhoch? Aký je rozdiel medzi nepôvodným a inváznym druhom? Odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie informácie sa dozviete už onedlho.

Nepôvodné druhy – môže ísť o mikroorganizmy, huby, rastliny alebo živočíchy, ktoré sa na uzemí Slovenskej republiky prirodzene nevyskytovali a boli na naše územie dovezené, respektíve sa rozšírili z iných krajín.

Zoznam nepôvodných druhov rastlín:

 • Pagaštan konský
 • Gaštan jedlý
 • Orech kráľovský
 • Moruša biela
 • Moruša čierna

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov:

 • Pstruh dúhový
 • Sivoň potočný
 • Amur biely
 • Bažant obyčajný
 • Bažant kráľovský
 • Morka divá
 • Muflón lesný
 • Daniel škvrnitý

Úloha č. 1 – vyhľadaj v internetovam prehliadači vyššie uvedené rastliny a živočíchy.

Pozri si ich obrázky a porozmýšlaj, či sa vyskytujú aj v tvojom okolí. Pokús sa vyhľadať, odkiaľ tieto druhy rastlín a živočíchov pochádzajú.

Invázne druhy – môže ísť o mikroorganizmy, huby, rastliny alebo živočíchy, ktoré sa na území Slovenskej republiky prirodzene nevyskytovali a boli na naše územia dovezené, respektíve sa rozšírili z iných krajín. Od nepôvodných druhov sa líšia tým, že majú vlastnosti, vďaka krorým sa rýchlo šíria a negatívne vplyvajú na naše pôvodné druhy, biotopy a ekosystémy.

Invázne druhy živočíchov sa na územie Slovenskej republiky dostali viacerými spôsobmi. Najčastejšie boli tieto živočíchy dovezené za účelom chovu ako kožušinová zver (napr. norok americký, medvedík čistotný, šakal) alebo na teraristický, prípadne akvaristický chov (korytnančka písmenková, niektoré druhy rýb a pod.) a z týchto chovov sa rozšírili do prostredia, ktorému sa rýchlo prispôsobili. Druhou možnosťou je, že sa rozšírili z okolitých štátov. Invázne druhy živočíchov sú konkurenčne silnejšie, nemajú prirodzených nepriateľov a to umožňuje ich šírenie na úkor našich prirodzene sa vyskytujúcích živočíchov.

Invázne druhy rastlín sa najčastejšie rozšírili do svojho okolia z parkov, kde boli vysadené ako okrasné, prípadne medonosné rastliny. Tieto rastliny sa dokážu rýchlo šíriť a to vegetatívne (podzemkami) alebo vytvárajú veľa semien s vysokou klíčivosťou.  Väčšina týchto druhov tvorí rozsiahle porasty pri vodných plochách, cestách, železničnej trati a na opustených priestranstvách. Najzávažnejším problémom je, že často zasahujú aj do pôvodných biotopov a tým ohrozujú pôvodné druhy, ktoré nedokážu tak rýchlo rásť a šíriť sa.

Zoznam inváznych druhov rastlín si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://snaturou2000.sk/invazne-rastliny

Niektoré dokonca spôsobujú alergie (zlatobyle, ambrózia palinolistá) alebo kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi náročné a vyžaduje si veľkú dávku odhodlania.

Úloha č. 2 – po kliknutí na vyššie uvedený odkaz si pozorne prezrite fotografie a prečítajte informácie o inváznych druhov rastlín (kliknutím na slovneský názov sa otvorí nová stránka).

Spoznali ste niktoré z nich? Vyskytujú sa aj v okolí vásho bydliska? Ide o rastlinu, ktorá je alergénom?

Úloha č. 3 – zisti, či sa vyskytujú invázne druhy aj v tvojej obci.

Postup je jednoduchý:

 • Z ponuky si vyber svoju obec.
 • Z ďalšej ponuky (Botanický taxón) si postupne (po jednom) vyber jednotlivé druhy inváznych rastlín a klikni na „hľadať“.
 • Následne sa zobrazia výsledky vyhľadávania:
 • Hľadanie dokončené: 0 výsledkov
 • Počet výsledkov a zobrazí sa areál výskytu na mape

***V PRÍPADE, AK NEZADÁTE KATASTRÁLNE ÚZEMIE, TAK SA PRI JEDNOTLIVÝCH RASTLINÁCH ZOBRAZÍ AREÁL VÝSKYTU V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

Ďalšie informácie a materiály k inváznym druhom nájdete po kliknutí na tento odkaz: http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=15

Mohlo by vás zaujímať