Železný Janko

Slovenský jazyk
7. ročník ŠZŠ

Interaktívne cvičenie k čítanke pre 7. roč. ŠZŠ. Text ku úlohám si môžete prečítať na tomto odkaze.

Pracovný list k čítanke pre 7. roč. ŠZŠ

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola