Orientácia na mape

Vlastiveda
5. ročník ŠZŠ

Zopakuj si orientáciu na mape pomocou nasledujúcich úloh.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Psychológia
Stredná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola