Orientácia na mape

Vlastiveda
5. ročník ŠZŠ

Zopakuj si orientáciu na mape pomocou nasledujúcich úloh.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Fyzika
Stredná škola
Chémia
Stredná škola