Orientácia na mape

Vlastiveda
5. ročník ŠZŠ

Zopakuj si orientáciu na mape pomocou nasledujúcich úloh.

Mohlo by vás zaujímať