Plod

Biológia
6. ročník ZŠ

Vnútorná stavba plodu, rozdelenie plodov podľa oplodia, príklady dužinatých a suchých plodov, funkcia plodu.

Mohlo by vás zaujímať