Plod

Biológia
6. ročník ZŠ

Vnútorná stavba plodu, rozdelenie plodov podľa oplodia, príklady dužinatých a suchých plodov, funkcia plodu.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola