Vodík a kyslík

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: VODÍK A KYSLÍK

Vodík a kyslík, dva rôzne chemické prvky z PSP, ktoré majú aj veľa spoločného. Viac sa dozvieš v nasledovnej prezentácii.

Pozri si pozorne video experimenty a vyrieš zadané otázky a úlohy

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Ktorý plyn vznikal v banke?
 2. Aká vlastnosť kyslíka spôsobila, že špajdľa sa rozhorela?
 3. Kde všade sa táto vlastnosť kyslíka využíva?
 4. Vyhľadaj chemický názov zlúčeniny s chemickým vzorcom KI, pomenuj chemické prvky, ktoré obsahuje a urči o akú molekulu ide.
 5. Vyhľadaj kyslík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme kyslíka z PSP určiť (Z, počet e- a p+, číslo skupiny a periódy, počet el. vrstiev a počet e- na poslednej vrstve).
 6. Nakresli model atómu kyslíka.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Čím boli naplnené mydlové bubliny v experimente?
 2. Aká vlastnosť vodíka bola vo videu ukázaná?
 3. Je možné niekde túto vlastnosť vodíka využiť? Ak áno, kde?
 4. Vyhľadaj chemický vzorec kyseliny sírovej, pomenuj chemické prvky, ktoré obsahuje a urči o akú molekulu ide.
 5. Vyhľadaj vodík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme vodíka z PSP určiť (Z, počet e- a p+, číslo skupiny a periódy, počet el. vrstiev a počet e- na poslednej vrstve).
 6. Nakresli model atómu vodíka.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola