Chemicky čistá látka a zmes

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A ZMES

Pozri si videoprezentáciu k téme rozdelenia chemických látok a vyplň nasledovný pracovný list.

Realizuj jednoduchý experiment podľa nasledovného postupu.

Pomôcky a chemikálie:

6 pohárikov, lyžička, rozprašovač, sviečka, destilovaná voda, soľ, piesok, uhlie, kuchynský ocot, mydlo/jar, olej

Postup:

1. Do štyroch pohárikov nalej do tretiny destilovanú vodu.
2. Do 1. pohárika pridaj pol lyžičky soli a premiešaj.
3. Do 2. pohárika pridaj pol lyžičky uhlia a premiešaj.
4. Do 3. pohárika pridaj rovnaké množstvo oleja a premiešaj.
5. Do 4. pohárika pridaj rovnaké množstvo kuchynského octu a premiešaj.
6. Do 5. pohárika nalej do tretiny saponát a intenzívne miešaj.
7. Do 6. pohárika nasyp lyžičku soli a lyžičku uhlia a premiešaj.
8. Pomocou rozprašovača rozpráš kvapky vody do ovzdušia.
9. Zapáľ sviečku a následne ju sfúkni.

Pozoruj správanie sa jednotlivých chemických látok po zmiešaní a svoje pozorovanie zaznamenaj do tabuľky. Popremýšľaj aký druh zmesi si vytvoril v jednotlivých prípadoch.

Mohlo by vás zaujímať