Chemický prvok a chemická zlúčenina

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ZLOŽENIE LÁTOK
Tematický celok: CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Téma: CHEMICKÝ PRVOK A CHEMICKÁ ZLÚČENINA

 • Ako rozdeľujeme chemické látky?
 • Čo tvorí prvok?
 • Z čoho vznikne chemická zlúčenina?

Pozorne si pozri prezentáciu

Chemicky čisté látky rozdeľujeme na:

 • Chemické prvky
 • Chemické zlúčeniny

Chemický prvok:

 • chemicky čistá látka zložená zo stavebných častíc jedného druhu = ATÓMOV
 • 1 alebo viac atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo Z
 • atómy s rovnakým protónovým číslom môžu byť samostatné alebo spojené chemickou väzbou.
 • Napr. : Hélium He, Kyslík O2, Fosfor P4, Dusík N2,

Chemická zlúčenina:

 • chemicky čistá látka zložená zo stavebných častíc jedného druhu = MOLEKÚL
 • 2 a viac atómov, ktoré majú rôzne protónové číslo Z
 • atómy s rôznym protónovým číslom sú zlúčené – spojené chemickou väzbou.
 • Napr.:  Voda H2O, Oxid uhličitý CO2, Sulfán H2S, Kyselina dusičná HNO3

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Matematika
Základná škola
Chémia
Základná škola