Chemický prvok a chemická zlúčenina

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ZLOŽENIE LÁTOK
Tematický celok: CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Téma: CHEMICKÝ PRVOK A CHEMICKÁ ZLÚČENINA

 • Ako rozdeľujeme chemické látky?
 • Čo tvorí prvok?
 • Z čoho vznikne chemická zlúčenina?

Pozorne si pozri prezentáciu

Chemicky čisté látky rozdeľujeme na:

 • Chemické prvky
 • Chemické zlúčeniny

Chemický prvok:

 • chemicky čistá látka zložená zo stavebných častíc jedného druhu = ATÓMOV
 • 1 alebo viac atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo Z
 • atómy s rovnakým protónovým číslom môžu byť samostatné alebo spojené chemickou väzbou.
 • Napr. : Hélium He, Kyslík O2, Fosfor P4, Dusík N2,

Chemická zlúčenina:

 • chemicky čistá látka zložená zo stavebných častíc jedného druhu = MOLEKÚL
 • 2 a viac atómov, ktoré majú rôzne protónové číslo Z
 • atómy s rôznym protónovým číslom sú zlúčené – spojené chemickou väzbou.
 • Napr.:  Voda H2O, Oxid uhličitý CO2, Sulfán H2S, Kyselina dusičná HNO3

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola