Dedičnosť a jej podstata

Biológia
8. ročník ZŠ

Každý jedinec sa určitými vlastnosťami alebo črtami podobá na rodiča. Prenesenie vlastností a znakov z rodiča na potomka pri, ktorom sa zachovávajú informácie sa nazýva dedičnosť.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Biológia
Základná škola