Dedičnosť a jej podstata

Biológia
8. ročník ZŠ

Každý jedinec sa určitými vlastnosťami alebo črtami podobá na rodiča. Prenesenie vlastností a znakov z rodiča na potomka pri, ktorom sa zachovávajú informácie sa nazýva dedičnosť.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola