Bunka a jej štruktúry

Biológia
8. ročník ZŠ

Bunka je základná stavebná jednotka všetkých živých organizmov. Vykonáva všetky životné procesy. Vo vnútri bunky sú malé orgánčeky, ktoré zabezpečujú chod bunky.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola