Zmyslové vnímanie živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Zmyslové vnímanie je pre živočíchy dôležité z hľadiska prežitia. Úlohou zmyslového vnímania je prijímať informácie z vonkajšieho a vnútorného prostredia receptormi a reagovať na ne.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola
Geografia
Základná škola