Izolácia DNA – pokus

Biológia
8. ročník ZŠ

Genetická informácia je v každom organizme. Je dôležitá z hľadiska prežitia organizmov a zachovania druhu. V tomto videu si ukážeme ako izolovať DNA v domácom prostredí za pomoci látok, ktoré najdeme bežne v domácnosti.

Mohlo by vás zaujímať