Regulačné sústavy živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Regulačné sústavy zabezpečujú riadenie celého organizmu živočíchov. Zabezpečujú vnútornú rovnováhu tela či reakcie na podnety z prostredia. Reguláciu tela zabezpečujú 2 sústavy – hormonálna a nervová sústava.

Mohlo by vás zaujímať