Dedičnosť a premenlivosť

Biológia
8. ročník ZŠ

Genetika je veda, ktorá sa zaoberá dedičnosťou a premenlivosťou. Premenlivosť je schopnosť organizmov rovnakého druhu, sa navzájom odlišovať vo vlastnostiach a znakoch.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola