Horenie, plameň – 2. lekcia

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: HORENIE, PLAMEŇ

Pozri si video č.1.

Čo vidíš? PLAMEŇ SVIEČKY

Sviečku tvorí vosk a knôt. Teplo z plameňa zohrieva vosk a ten sa začne odparovať. Pary vosku reagujú s kyslíkom a sviečka horí. Keď sviečku zhasneme, pary vosku na chvíľu stále ostanú vo vzduchu. Ak priblížiš zapaľovač k sviečke dostatočne rýchlo, pary vosku sa vznietia a sviečka začne opäť horieť (bez toho, aby si sa plameňom zapaľovača dotkol knôtu).

video č.1

Pozri si video č.2.

Liehový kahan – lieh nasiaknutý v knôte kahana sa vplyvom tepla odparuje a jeho pary horia.

video č.2

Pozri si video č.3.

Plynový kahan – cez horák uniká plyn, ktorý sa po priblížení plameňa zapaľovača (horiacej zápalky alebo iskry) vznieti.

video č.3

PLAMEŇ je stĺpec horiacich, väčšinou plynných látok.

Teplota plameňa nie je rovnaká vo všetkých jeho častiach. Na obrázku č.1 sú farebne rozlíšené časti plameňa s rôznou teplotou. Najhorúcejšia časť plameňa je žiarivej bielej farby, najmenej teplá je oranžovočervená až červená. Podľa farby plameňa môžeme odhadnúť jeho teplotu.

obrázok č.1

Pozri si video č.4.

Farba plameňa a tým aj jeho teplota závisí aj od množstva kyslíka, ktorý reaguje s horľavou látkou. Keď je uzavretý prívod vzduchu (kyslíka), plameň kahana má oranžovú farbu. Po otvorení prívodu vzduchu sa stáva plameň svetlejším (bielomodrý) a zároveň teplejším.

video č.4

Experiment na doma:

Vytvor si vlastnú sviečku

Pomôcky:

pomaranč alebo mandarinka, nožík, lyžica, zápalky, nehorľavá podložka

Chemikálie:

olej – slnečnicový, repkový, olivový…

Postup:

 1. Mandarinku alebo pomaranč prekroj na polovicu.
 2. Vyber z nich opatrne dužinu tak, aby si neporušil šupku a v strede ostali biele neporušené vlákna, ktoré budú tvoriť „knôt“ sviečky.
 3. Neporušenú polku šupky mandarinky alebo pomaranča naplň olejom.
 4. „Knôt“ namoč do oleja – aby ním nasiakol.
 5. Mandarinkovú sviečku polož na nehorľavú podložku a zapáľ zápalkou (zapálenie môže chvíľku trvať).
video č.5

Otázky na zopakovanie

 1. Pozri si video č.1 a pokús sa vysvetliť vlastnými slovami, prečo sa podarilo zapáliť sfúknutú
  sviečku, ktorá pred chvíľkou ešte horela, bez toho, aby sme sa plameňom zapaľovača dotkli jej
  knôtu.
 2. Vieš vysvetliť, prečo oheň v krbe horí pomaly/lenivo a má tmavooranžovú farbu, keď je prívod
  vzduchu zavretý, a prečo po otvorení prívodu vzduchu jeho farba zosvetlie a horenie je
  intenzívnejšie? Aká by mohla byť teplota plameňa v prvom a v druhom prípade?
 3. Čo predstavuje olej v tvojom experimente výroby sviečky z mandarinky/pomaranča? Horel by
  knôt bez oleja v tejto sviečke?
 4. Opíš, ako tvoja sviečka funguje.
 5. Akým plameňom tvoja sviečka horí? Farba a odhadovaná teplota.
 6. V ktorom mieste plameňa je tvoja sviečka najteplejšia a prečo?

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Matematika
Základná škola