Pohyb živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Pohyb je pre živočíchov dôležitý životný prejav. Pomocou neho dokážu reagovať na podnety z vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Informatika
Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola