Poľsko – Bezhotovostný platobný styk

Geografia
7. ročník ZŠ

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Čo je to bezhotovostný platobný styk?  Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách

A na záver sa otestuj

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola