Budúci čas s „will“

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Vyjadriť budúcnosť v anglickom jazyku nás môže niekedy pekne potrápiť a to najmä z toho dôvodu, že ju vieme vyjadriť viacerými spôsobmi. Tie sa odvíjajú od toho, s akou pravdepodobnosťou sa dané udalosti v budúcnosti majú šancu naozaj aj stať, prípadne ako veľmi ich plánujeme.

V tomto videu sa pozrieme na veci neplánované a tiež tie, u ktorých nemáme veľkú istotu, že sa v budúcnosti naozaj aj odohrajú. A používať k tomu budeme sloveso will. Naučíme sa tvoriť nielen kladné vety, ale aj otázky a zápor. Vďaka tomu potom určite zvládneme aj krátke cvičenie, ktoré nás čaká v závere. Enjoy

Mohlo by vás zaujímať