Kladné vety v čase past simple

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Počas učenia sa anglického jazyka ste si určite všimli, že používanie gramatických časov nie je totožné so slovenčinou a robí nám v mnohých prípadoch vrásky na čele. Rovnako to je aj v prípade vyjadrenia minulosti. Po prezretí tohto videa však verím, že vrásky z čela zmiznú a s prehľadom dokážete vytvoriť kladné vety, ktoré budú vyjadrovať deje, ktoré sa odohrali v minulosti. Predstavíme si, aký je rozdiel medzi pravidelnými a nepravidelnými slovesami, vytvoríme nejaké vzorové vety a na konci videa si to vyskúšate aj sami. A okrem gramatiky sa možno naučíte aj nejaké nové slovíčka. Good luck!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015 a obrázok časovej osi z printnpractice.com. 

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola