Používanie never, ever, just s časom present perfect

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Teraz, keď už vieme vytvoriť všetky typy viet v gramatickom čase present perfect, je najvyšší čas posunúť sa vpred a okoreniť si tieto poznatky tromi výrazmi, ktoré sa s ním často spájajú. A to never, ever a just.

Základnou vecou, ktorú si potrebujeme pamätať je to, kde vo vete budú stáť. A to vždy pred minulým príčastím plnovýznamového slovesa. Áno, to je presne to, ktoré má koncovku -ed, prípadne sme sa ho naučili podľa tabuľky nepravidelných slovies, kde bolo v treťom stĺpci.

A čo vlastne tieto slová znamenajú? Never vyjadruje slovenské nikdy. Ever budeme používať v otázkach a to vtedy, ak sa chceme spýtať, či už niekto niekedy niečo zažil. No a just? Tomu zodpovedá slovenské práve. Práve som niečo dorobil, práve som sa odniekiaľ vrátil a podobne.

Takže, prajem vám príjemné učenie a po pozretí tohto videa budete určite majstrami ďalšieho gramatického času.

Bye!

Mohlo by vás zaujímať

Fyzika
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Chémia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola