Čo robíš o …? Určovanie času

Anglický jazyk
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ

Milí žiaci, dnešná hodina bude venovaná hodinám a otázke What time is it? V priloženom videu si vysvetlíme ako povieme základné vyjadrenie času ako celá, štvrť, pol a trištvrte. Čas, ktorý vyjadrujeme do pol hovoríme ako minúty po celej čiže PAST.  Čas, ktorý vyjadrujeme po pol, hovoríme ako minúty do celej čiže TO. 


Video pozorne počúvajte a pracujte podľa pokynov v pracovnom liste. Čakajú na Vás zaujímavé aktivity aj hry. Prajem príjemnú zábavu. 


Priraď čas k správnemu vyjadreniu 

Otestuj sa

Každý čas si najprv povedz alebo zapíš sám pre seba a potom kartičku obráť a môžeš si to skontrolovať. 

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola