Minulý čas slovesa „to be“

Anglický jazyk
5. ročník ZŠ

Milí žiaci, dnešná hodina bude zameraná na minulý čas, konkrétne na sloveso byť. Je veľmi dôležité aby sme tomu porozumeli aby sa nám to potom neplietlo keď budeme hovoriť o minulosti v súvislosti s plnovýznamovými slovesami. Keď sme sa rozprávali o prítomnosti využívali sme pri tom sloveso byť v tvare „AM, IS, ARE“ napr: I am happy, She is a doctor, They are at school. V minulom čase tieto slovíčka meníme na WAS/ WERE. napr. She was a doctor, They were at school, I was happy.
Princíp tvorby otázky a záporu je presne taký istý ako v prítomnom čase. She was happy. Was she happy? She wasn’t happy. Nepoužívame žiadne do/does/did. V priloženom videu nájdete využitie tejto gramatiky v rôznych situáciách. Vyskúšajte si samostatnú tvorbu viet a zahrajte aj pri hrách, ktoré sú tiež k dispozícií. 
Prajem veľa zábavy! 🙂

Koleso šťastia

Zatoč a odpovedz na otázku.

WAS or WERE?

Rozdeľ podstatné mená podľa toho či bude pri nich vo vete WAS alebo WERE.

Usporiadaj slová

Presúvaj slová vo vete tak aby boli na správnom mieste.

Mohlo by vás zaujímať