Čo je to? Tvorba jednoduchej otázky a odpovede

Anglický jazyk
3. ročník ZŠ

Milí žiaci, dnes sa budeme venovať téme HRAČKY a otázke „Čo je to?“. Ak sa chceme opýtať na nejakú vec alebo zvieratko opýtame sa otázku What is it? V odpovedi pokračujeme It is …

V priloženom videu si pozrite ako otázka a odpoveď funguje v rôznych situáciách. Túto otázku využívame najčastejšie pri hádankach. V pracovnom liste si môžete také hádanky aj vyskúšať vytvoriť. Ako posledné si urobte kvíz, kde si skontrolujete ako si pamätáte slovíčka. 

Držím prsty!

Kvíz

Podľa obrázku zaklikneš správnu odpoveď.

Mohlo by vás zaujímať