Kryštalizácia striebra

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA STRIEBRA

Pamätáš si na prvý ozajstný experiment z chémie? Zahrali sme sa na alchymistov a vyrobili drahý kov, striebro z „priesvitnej kvapaliny“  a medeného drôtika. Chemické látky s určitými vlastnosťami sa počas tohto experimentu zmenili na nové látky, s odlišnými vlastnosťami. Farba priesvitnej kvapaliny sa zmenila na modrú a na medenom drôtiku vyrástli kryštáliky striebra. Tento experiment si nemôžeš vyskúšať doma, preto si pozri video alebo fotografie z nášho chemického krúžku Kremík na pripomenutie.

Pokús sa odpovedať na otázky:

1. Kto to boli alchymisti?

2. Čím sa alchymisti najčastejšie zaoberali?

3. Spomeň si na experiment vzniku strieborných kryštálikov. Opíš vlastnosti látok (skupenstvo, farbu, vzhľad) z ktorých vzniklo striebro.

4. Ako sa zmenila farba kvapaliny, v ktorej bol ponorený medený drôtik?

5. Latinský názov striebra je argentum. Vyhľadaj, čo tento názov znamená.

6. Opíš vlastnosti striebra ako kovu.

7. Opíš tvar kryštálikov striebra, ktoré vznikli na medenom drôtiku.

8. Ako sa volá proces, ktorým vznikajú kryštáliky?

9. Opíš princíp, podmienky, spôsoby tohto procesu (ak si nevieš spomenúť, pozri si predošlú lekciu Kryštalizácia)

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Fyzika
Stredná škola
Biológia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola