Sublimácia jódu

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: SUBLIMÁCIA JÓDU

Jód je dôležitý biogénny prvok, nevyhnutný pre správny vývoj organizmu. Používa sa aj na prípravu dezinfekčných prostriedkov. Za normálnych podmienok je jód tuhá látka sivej farby s tmavofialovým nádychom a kovovým leskom.

Názov jódu pochádza z gréckeho slova ιώδης, iódés, „fialový“.

Už pri miernom zahriatí tuhého jódu dochádza k jeho sublimácii – zmene na plynné skupenstvo. Pary jódu sú jasnej fialovocyklámenovej farby a sú dráždivé. Po ich ochladení dochádza k desublimácii – tvoria sa tuhé doštičkovité kryštáliky jódu.

Kryštáliky jódu cez mikroskop, L. Dovalová

Pokús sa odpovedať na otázky:

  1. Skús zdôvodniť podľa čoho je v gréčtine nazvaný jód?
  2. Zisti, v akej podobe sa jód používa ako dezinfekcia? Môžeš vyhľadať aj konkrétny prípravok, preštudovať jeho zloženie a nájsť aj výstražný piktogram, ktorým je prípravok označený.
  3. Existuje zlúčenina jódu, ktorá sa používa v zábavnej pyrotechnike. Vyhľadaj, ako sa táto zlúčenina volá a v ktorom zábavnom pyrotechnickom výrobku sa nachádza? (niekoľko fotografií a video k tejto zlúčenine nájdeš aj tu na našej chemickej stránke: JODODUSÍK )
  4. Vyhľadaj, pre ktorú časť ľudského tela je jód nevyhnutný?
  5. Zisti, čo je najlepším zdrojom jódu pre človeka?
  6. Pozri si video znázorňujúce sublimáciu a desublimáciu jódu (vyššie). Všimni si všetky skupenstvá, ktorými jód prechádzal a priraď správne dvojice: 

    Sublimácia                    plynné -> tuhé sk.
    Desublimácia                tuhé -> plynné sk.

Sublimácia a desublimácia jódu, L. Dovalová

Mohlo by vás zaujímať

Dejepis
Stredná škola
Biológia
Základná škola