Temperova farba

Chémia
Výtvarná výchova
6. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A ZMES – ROVNORODÁ A RÔZNORODÁ

Práškové pigmenty, ktoré si pripravíš podľa postupov v materiáli Syntéza pigmentov, môžeš zmiešať s vajíčkovo-olejovým pojivom a tak vznikne farba podobná klasickej tempere, ktorou môžeš maľovať. 

Slovo TEMPERA pochádza z latinského slova DISTEMPERARE, čo znamená „dôkladne premiešať“ a spája sa aj so slovom STEMPERARE z talianskeho slova „zriediť, rozpustiť“. Označuje trvalé, rýchloschnúce maliarske médium, ktoré pozostáva z farebných pigmentov zmiešaných so spojivom rozpustným vo vode. Týmto spojivom bol najčastejšie vaječný žĺtok. To, že sú temperové maľby veľmi trvanlivé, dokazujú stále existujúce diela z prvého storočia nášho letopočtu, ktoré pochádzajú z Egypta (egyptské sarkofágy). Temperová farba bola hlavným maliarskym médiom tabuľovej maľby takmer každého maliara v období európskeho stredoveku a ranej renesancie. Používal ju napríklad aj významný renesančný maliar Michelangelo. Hoci je tempera farba trvalá, nie je pružná (vyžaduje pevné drevené dosky), preto na plátne napnutom na ráme praská a opadáva. Temperu v 16. storočí postupne nahradila pružnejšia olejomaľba. Napriek tomu tempera vytrvala ako tradičné médium na maľovanie ikon v chrámoch v pravoslávnom Grécku i Rusku dodnes.

Tempera, ktorú pripravíš podľa nižšie uvedeného postupu, obsahuje okrem vaječného žĺtka aj olej. Olej sa pridával do tempery aj v minulosti. Takáto farba sa nazývala TEMPERA GRASSA (v preklade „tučná“ tempera) a predstavovala prechod od klasickej vaječnej tempery k olejomaľbe. Tempera grassa obsahuje olej s vaječným žĺtkom v pomere 1:1. Dôležitým krokom v jej príprave bolo dôkladné premiešanie zmesi a tak vytvorenie emulzie, do ktorej sa následne vmiešal jemne rozotretý pigment.

Pomôcky:

váhy, hlbšia trecia miska, sklená tyčinka, pipeta, odmerný valec, šľahač/mixér, štetce, kresliaci kartón, maliarska paleta

Chemikálie:

vaječný žĺtok, olej ľanový, destilovaná voda, rôzne pigmenty (Syntéza pigmentov)

Postup: 

 1. Do hlbšej misky vlož vaječný žĺtok oddelený od bielka a zisti jeho hmotnosť.
 2. K vaječnému žĺtku pridaj ľanový olej v hmotnostnom pomere 1:1
 3. K zmesi pridaj destilovanú vodu v hmotnostnom pomere 1:1:1 (žĺtok : olej : voda)
 4. Zmes dôkladne vyšľahaj pomocou šľahača
 5. Pigmenty (Syntéza pigmentov) rozotri na jemný prášok a nasyp na maliarsku paletu
 6. Do každého pigmentu kvapni pár kvapiek vajíčkovo-olejovej zmesi a dôkladne premiešaj, aby vznikla hladká pasta.

Vianočné pohľadnice, ktoré namaľovali žiaci našou vaječno-olejovou temperou

TIPY:

 • Na prípravu vaječno-olejovej tempery sa používa ľanový olej, pretože ľahko vsakuje do podkladového materiálu, na ktorý sa tempera nanáša. Ak ho však nemáš, pokojne môžeš použiť aj repkový či slnečnicový olej, ale pridaj ho o niečo menej.
 • Práškové pigmenty dôkladne rozotri, aby v tempere nevznikali hrudky ale bola hladká
 • Pokiaľ je tempera príliš tuhá, môžeš ju zriediť pridaním väčšieho množstva vajíčkovo-olejového pojiva, prípadne pár kvapkami vody
 • Pripravené temperové farby môžeš medzi sebou miešať aj v tekutej podobe na palete alebo priamo na papieri.

Vianočné pohľadnice, ktoré namaľovali žiaci našou vaječno-olejovou temperou

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Prečítaj si v úvode, čo znamená slovo TEMPERA a pokús sa vysvetliť, ako význam slova súvisí s temperovou farbou.
 2. Uveď aké najstaršie diela maľované temperou existujú.
 3. Vysvetli prečo sú temperové maľby trvácne.
 4. Uveď ktorý známy renesančný umelec používal temperové farby.
 5. Popremýšľaj ktorá vlastnosť tempery je príčinou, že nie je vhodná k použitiu na maliarske plátno, ale skôr na pevné povrchy. Čo sa s temperovou farbou na plátne po čase môže stať?
 6. Tempera GRASSA je špeciálny druh tempery. Vysvetli, čím sa odlišuje od pôvodnej tempery.
 7. Opíš čo sa stane, keď zmiešaš vaječný žĺtok s olejom. Aký druh zmesi vznikne?
 8. Zmení sa druh zmesi, keď k vaječnému žĺtku a oleju pridáš vodu?
 9. Každý pigment, z ktorého pripravuješ temperu má svoj chemický názov. (Syntéza pigmentov). Urči či čistý pigment predstavuje zmes alebo chemicky čistú látku.
 10. Opíš čo sa stane s práškovým pigmentom po zmiešaní s vaječno-olejovým pojivom. Aký druh zmesi vznikne?
 11. Zisti či sú pigmenty, ktoré používaš na prípravu tempery rozpustné vo vode.
 12. Vysvetli čo značí hmotnostný pomer 1:1.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola