Halogény – chlór

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: HALOGÉNY

Halogény, z gréčtiny solitvorné (gr. hals – soľ, gr. gennaó – tvorím), chemické prvky toxické a zároveň nevyhnutné pre život. Viac v prezentácii.

Bieliace účinky chlóru

Chlór patrí medzi halogény, prvky VII.A skupiny. Tento veľmi reaktívny chemický prvok tvorí dvojatómové molekuly Cl2 žltozeleného plynu. Jednoducho ho dokážeme pripraviť elektrolýzou jeho najbežnejšej zlúčeniny, kamennej soli NaCl. Počas experimentu zacítiš jeho charakteristický zápach.

Experiment realizuj podľa postupu.

Pomôcky:

9V batéria, drôtik, tuha z ceruzky, tanierik, pohárik, papier, fixka

Chemikálie:

kuchynská soľ, voda

Postup:

 1. Priprav cca 0,5 dcl nasýteného roztoku NaCl.
 2. Nasýtený roztok nalej na tanierik.
 3. Do roztoku ponor tuhy napojené drôtikom na batériu.
 4. Pozoruj, čo sa deje na koncoch tuhy ponorenej do roztoku NaCl.
 5. K tuhe napojenej na kladný pól batérie ponor kúsok papierika nafarbeného fixkou a pozoruj.

Ako experimentovali žiaci

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Opíš, čo spôsobil plynný chlór tvorený počas elektrolýzy?
 2. Ako sa volá táto vlastnosť alebo účinok chlóru, ktorý bol ukázaný vo videu (ktorý si pozoroval počas experimentu)?
 3. Ako a na čo sa táto vlastnosť využíva v praxi, v domácnosti?
 4. V akých prostriedkoch (nájdi u vás v domácnosti) sa nachádza chlór? Uveď presný názov 2 prostriedkov.
 5. Vyhľadaj a uveď presný názov jednej chemickej zlúčeniny obsahujúcej chlór, ktorá sa nachádza v prostriedku, ktorý si našiel doma.
 6. Vyhľadaj a napíš chemický vzorec uvedenej zlúčeniny.
 7. Z chemického vzorca urč zloženie a druh molekuly chemickej zlúčeniny
 8. Vyhľadaj chlór v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme chlóru z PSP určiť. 
 9. Nakresli model atómu chlóru

Mohlo by vás zaujímať