Rozpúšťanie prášku na pranie

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: ROZPÚŠŤANIE PRÁŠKU NA PRANIE

“ … mydlá fungujú preto, lebo ich tvoria veľmi zvláštne častice. Jedna strana molekuly mydla má rada tuk a olej, špiny a nečistoty, druhá má rada vodu… “ (citát žiaka z nášho projektu Chémia okolo nás)


Prášok na pranie nepochybne patrí k produktom, bez ktorých si našu domácnosť len ťažko vieme predstaviť, a preto určite každý vie, na čo je potrebný. Aby sme bielizeň mohli očistili od špiny, prášok na pranie musí obsahovať látky, ktoré tieto nečistoty viažu. Zároveň prášok musí byť rozpustný vo vode, aby sa všetka špina dala vodou „spláchnuť“. 

V nasledujúcom jednoduchom experimente si odskúšaš rozpustnosť prášku vo vode a tiež ako môžeš túto rozpustnosť ovplyvniť.

Pomôcky a chemikálie:

prášok na pranie, lyžička, pohárik 3ks (cca 1dcl), voda (studená, teplá, horúca)

Postup:

1. Do polovice každého pohára nalej vodu:

  • do 1. pohára nalej studenú vodu.
  • do 2. pohára nalej teplú vodu.
  • do 3. pohára nalej horúcu vodu (zvretú napr. v rýchlovarnej kanvici).

2. Do každého z troch pohárov s vodou nasyp 1 lyžičku prášku na pranie. Nemiešaj, len pozoruj, čo sa s práškom v studenej, letnej a horúcej vode deje. Pozorovanie opíš.

3. Zmes v každom pohári intenzívne premiešaj, nechaj ustáliť a opäť pozoruj. 

Tip:

  • Ak nemáš prášok na pranie, môžeš použiť na experiment aj tabletku na umývanie riadu, ktorú treba najskôr rozdrviť.

Ako experimentujú žiaci:

Pokús sa odpovedať na otázky a doplniť nasledovný text

1. Pozoruj a opíš vzhľad, štruktúru, farbu, zloženie prášku na pranie.

2. Presne urči druh zmesi, ktorú suchý prášok na pranie predstavuje. Zdôvodni.

3. Zisti, ako sa správa, čo sa deje s práškom na pranie v jednotlivých pohárikoch s vodou

  • na začiatku,    
  • po jednej minúte a    
  • po intenzívnom zamiešaní zmesi?

4. Opíš, čo vplýva, čím si ovplyvnil rozpustnoť prášku na pranie vo vode v tvojom experimente.

5. V akej vode (z hľadiska teploty) je najlepšie prať bielizeň? Zdôvodni svoje tvrdenie.

6. Prečo sa bubon práčky počas prania točí (ako to súvisí s rozpúšťaním prášku)?

7. Aká zmes vznikla po zmiešaní prášku s vodou? Presne urči druh zmesi a zdôvodni.

8. Použitý prášok, postup a výsledok tvojho experimentu zdokumentuj fotografiami alebo videom.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola