Rozmnožovanie – opakovanie

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme rozmnožovania človeka.

Netreba zabúdať, že sme takto sme prišli na tento svet všetci 😊 Je to bežná súčasť života.

Zopakuj si rozmnožovaciu sústavu človeka. Pomenuj časti pohlavných orgánov muža a ženy.

Vyplň pracovný list.

Svoje vedomosti si môžeš zopakovať aktivitou:

Úloha: Vystrihni si obrázky z pracovného listu. Ak budeš mať vystrihnuté obrázky z pracovného listu, obrázky otoč na druhú stranu, tak aby si nevidel obrázky a zamiešaj ich. Následne obrázky otoč a poskladaj ich do správneho poradia.

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Mohlo by vás zaujímať