Filtrácia

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: FILTRÁCIA

Vieme, že každá zmes je zložená z častíc viacerých chemicky čistých látok. Poznáme rôzne druhy zmesi, s rôznym zložením aj skupenstvom jednotlivých zložiek.

Dajú sa tieto zložky zmesi od seba oddeliť tak, aby sme získali opäť chemicky čisté látky?

Otázky zodpovieme v nasledovnej prezentácii, ktorej súčasťou je experiment Popoluška.

Ako správne poskladať filtračný papier k pomalej a rýchlej filtrácii?

Pozri si video, ktoré pripravila pre teba spolužiačka…

Pokús sa vyriešiť nasledovnú úlohu:

Príprava čaju je jednoduchá, bežná a verím, že aj obľúbená aktivita ;).

Ako taká príprava čajového nápoja funguje?

Na príprave bylinkového čajového liečivého nápoja žltkastej alebo zlatistej farby z kúskov posekaných lístočkov a stoniek byliniek, ktorými je naplnené papierové čajové vrecúško

  • vysvetli princíp filtrácie
  • uveď, čo je v tomto prípade filtračný materiál
  • uveď, čo je v tomto prípade filtračný koláč
  • uveď, čo je v tomto prípade filtrát a čím je tvorený (čo sa v ňom nachádza)
  • popremýšľaj a opíš, akú zmes si filtroval pri príprave čajového nápoja a uveď jej zloženie.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Dejepis
Stredná škola
Matematika
Základná škola