Chemické zlučovanie a chemický rozklad

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: CHEMICKÉ ZLUČOVANIE A CHEMICKÝ ROZKLAD

Chemické reakcie zlučovania a rozkladu si vysvetlíme na experimentoch Horenie horčíka a Rozklad peroxidu vodíka.

Pozri si videá spomenutých experimentov.

Video Horenie horčíka

Video Rozklad peroxidu vodíka

Ktorý z chemických dejov predstavuje rozklad a ktorý zlučovanie?

Vysvetlenie nájdeš v prezentácii.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola