Izolácia škrobu

Chémia
9. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: SACHARIDY

Škrob patrí medzi polysacharidy. Je dôležitou surovinou v potravinárstve, farmácii aj v chemickom priemysle. Získava sa z rôznych plodín. Jednou z nich sú aj zemiaky. 

Vyskúšaj izolovať škrob z hľuzy zemiaku.

Pomôcky:

strúhadlo, gáza alebo kúsok obväzu, sitko, 2 hrnčeky, tanierik, nôž, lyžička

Chemikálie:

zemiak, voda

Postup:

 1. Väčší zemiak odváž na váhach a zapíš si jeho hmotnosť. Potom ho očisti od šupky a nastrúhaj na jemnom strúhadle.
 2. Nastrúhaný zemiak zalej v hrnčeku 200ml vody a intenzívne premiešaj.
 3. Zmes preceď do čistého hrnčeka cez sitko, v ktorom je gáza alebo obväz preložený štvormo. Gázu dobre vyžmýkaj.
 4. Hrnček s precedenou tekutinou nechaj v pokoji stáť až kým sa na jeho dne neusadí škrob.
 5. Opatrne zlej vodu nad škrobom.
 6. Do škrobu pridaj približne 100ml vody a premiešaj.
 7. Počkaj kým sa škrob znovu usadí na dne a opäť opatrne zlej vodu nad škrobom.
 8. Škrob nechaj vysušiť voľne na vzduchu.
 9. Odváž množstvo získaného suchého škrobu a odlož si ho k ďalšiemu experimentovaniu


POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Uveď medzi aké zlúčeniny patrí škrob?
 2. Popremýšľaj akým spôsobom, vďaka akému deju sa objaví škrob v rastlinných častiach a na čo rastlinám slúži?
 3. Uveď ako delíme škrob podľa výskytu alebo pôvodu.
 4. Vieš aké je konkrétne využite škrobu človekom
 5. v potravinárstve 
 6. vo farmaceutickom priemysle
 7. v priemyselnej výrobe?
 8. Uveď ako sa nazýva spôsob oddeľovania zložiek zmesi, ktorý si využil pri oddeľovaní škrobu od kvapaliny postupným zlievaním vody nad škrobom.
 9. Využil si v procese získavania škrobu ešte aj iný spôsob oddeľovania zložiek zmesi? Opíš.
 10. Zo zistených hmotností hľuzy zemiaku a získaného škrobu urči/vypočítaj percentuálne množstvo škrobu v hľuze.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola
Chémia
Základná škola