Modrá skalica

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: MODRÁ SKALICA

Pentahydrát síranu meďnatého alebo modrá skalica je zrejme najbežnejšou a najznámejšou zlúčeninou medi s typickou modrou farbou. 

Z vodného roztoku kryštalizuje v azúrovo modrých, priehľadných, trojklonných kryštáloch.

Zahrievaním modrej skalice dochádza k uvoľneniu a vypareniu molekúl vody viazaných v štruktúre. 

Keď ale vzniknutý biely prášok rozpustíš vo vode, farba roztoku bude opäť modrá.

Pozri si pozorne video a odpovedz na priložené otázky.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vyhľadaj, aký je starší triviálny názov modrej skalice.
 2. Zisti, kde všade, v ktorých oblastiach a na čo presne sa modrá skalica používa.
 3. Je modrá skalica pre nás alebo životné prostredie nebezpečná? Vyhľadaj a uveď ako.
 4. Chemickú rovnicu deja, ktorý prebieha počas zohrievania modrej skalice napíšeme:

CuSO4 .5H2O → CuSO4 +  H2O

 • chemickú rovnicu vyrovnaj tak, aby platil Zákon zachovania hmotnosti
 • rozhodni, či táto chemická rovnica predstavuje chemický dej zlučovania  alebo rozkladu? Zdôvodni.
 • zároveň sa zamysli, či energetická zmena počas tohto deja je exotermická alebo endotermická? Zdôvodni
 1. Keď biely prášok síranu meďnatého nasypeš do vody, teplota reakčnej zmesi stúpne. Vysvetli tento jav. Aká energetická zmena tu prebieha?
 2. Pokús sa vysvetliť, prečo tento roztok pripravený z bieleho síranu meďnatého a vody je modrý? Pomôž si nasledovnou chemickou rovnicou:

CuSO4 +  H2O  →  CuSO4 .5H2O

 • chemickú rovnicu vyrovnaj tak, aby platil Zákon zachovania hmotnosti
 • rozhodni, či táto chemická rovnica predstavuje chemický dej zlučovania  alebo rozkladu? Zdôvodni.
 1. Porovnaj rozpúšťanie bieleho síranu meďnateho a modrého pentahydrátu síranu meďnatého vo vode z hľadiska energetickej zmeny. Priebeh oboch dejov vysvetli, opíš vlastnými slovami.

Mohlo by vás zaujímať