Monochromatická kresba

Chémia
Výtvarná výchova
9. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: PRÍRODNÉ LÁTKY

Farby použité v obraze dokážu navodiť jeho atmosféru a náladu rovnako ako jeho téma. Monochromatické maľby, ktoré využívajú odtiene len jednej farby sú vynikajúcim príkladom toho, ako môžu umelci vytvárať podmanivé diela len s obmedzenými zdrojmi. Výber farby môže vyvolať rôzne emócie a dať umeleckému dielu úplne nový význam.

Najstaršie maľby, ktoré kedy boli na Zemi vytvorené, boli tiež monochromatické. Limitovaná paleta farieb v tej dobe siahala od žltej, okrovej cez najrozmanitejšie odtiene červenej a hnedej až po čiernu. Napriek tomu keď napríklad jaskyňu Lascaux vo Francúzsku navštívil významný španielsky maliar a sochár Pablo Picasso, bol uchvátený a šokovaný krásou monochromatických nástenných malieb a kresieb, ktoré videl. 

Hoci sa monochromatické maľby stali najobľúbenejšími až v súčasnom období, v histórii umenia je možné nájsť veľa vzácnych obrazov od slávnych umelcov, ktorí vytvárali umelecké diela len s jednou dominantnou farbou. Patrí k nim napríklad obraz „La Scapigliata“ od Leonarda da Vinci alebo „Portrét mladého dievčaťa“ od Pierra Augusta Renoira, či celé Picassovo modré obdobie.

Monochromatické výtvarné práce, ktoré si môžeš sám vytvoriť podľa nižšie uvedeného postupu, budú v odtieňoch farieb oranžovohnedých doplnené a zvýraznené čiernou.

Pomôcky:

kadička 4ks, štetec 4ks, kartón/tvrdý alebo akvarelový papier, rýchlovarná kanvica

Chemikálie:

čierny čaj, zelený čaj, bylinkový čaj, roztok octanu železnatého, voda, dubienkový atrament

Postup: 

 1. Priprav si tri kadičky a do každej z nich zalej vriacou vodou jeden čaj – čierny, zelený, bylinkový. Nechaj pár minút vylúhovať.
 2. Do štvrtej kadičky nalej roztok octanu železnatého, ktorý pripravíš podľa postupu uvedenom v lekcii Atrament pripravený z oranžových kryštálikov.
 3. Na kúsok papiera vyskúšaj farebné odtiene, ktoré je možné dosiahnuť po zmiešaní čaju a roztoku octanu železnatého.
 4. Čiernu farbu získaš z dubienkového atramentu, ktorý pripravíš podľa postupu uvedenom v lekcii Dubienkový atrament

VYSVETLENIE:

Octan železnatý reaguje s trieslovinami za vzniku železnatého komplexu, ktorý na vzduchu oxiduje na železitý, čo pozorujeme ako zmenu farby na tmavšiu (tento dej je obdobný tomu s použitím zelenej skalice pri výrobe dubienkového atramentu).  Podľa obsahu trieslovín v jednotlivých čajových roztokoch získame výslednú farbu svetlejšiu alebo tmavšiu.

Pokiaľ použiješ len samotný octan železnatý, na papieri ostane oranžová farba, ktorú môžeš zintenzívniť nanesením viacerých vrstiev na rovnaké miesto.

TIPY:

 • Do každého roztoku namáčaj vždy len jeden a ten istý štetec. Štetce nemiešaj a po každom použití premy čistou vodou, aby si si jednotlivé roztoky neznehodnotil
 • Pred vrstvením jednotlivých náterov je vhodné počkať, kým predošlý vyschne, pokiaľ si neželáš cielené rozpitie farby
 • Najvhodnejšie je začať maľovať roztokom octanu železnatého a ten následne vrstviť, pretierať jednotlivými čajovými roztokmi

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vysvetli, čo znamená pomenovanie monochromatická maľba.
 2. Vyhľadaj kde sa vo svete nachádzajú najznámejšie najstaršie maľby.
 3. Opíš aká je paleta farieb a odtieňov týchto malieb. Popremýšľaj s čím to súvisí.
 4. Zisti aké obrazy maľoval Pablo Picasso vo svojom modrom období. Ako na teba tieto obrazy pôsobia?
 5. Opíš princíp monochromatickej kresby a maľby, ktorú máš možnosť si vyskúšať podľa vyššie uvedeného postupu.
 6. Uveď názvy chemických látok, ktoré v tomto postupe používaš
 7. Rozdeľ použité chemické látky medzi organické a anorganické.
 8. Napíš reakciu oxidácie železnatého katiónu na železitý katión.
 9. Pokiaľ sa železo oxiduje, čo sa deje s molekulou vzdušného kyslíka?
 10. Napíš obe čiastkové reakcie oxidácie a redukcie, správne doplň počet prijatých a odovzdaných elektrónov a zmenu náboja jednotlivých prvkov a iónov.
 11. Vysvetli, akým spôsobom docieliš rôzne odtiene oranžovej a hnedej farby v tvojej kresbe či maľbe.
 12. Popremýšľaj, čo má spoločné po chemickej stránke dubienkový atrament s použitím octanu železnatého a čajov.

Mohlo by vás zaujímať