Hasenie požiaru a hasiace látky – 5. lekcia

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: HASENIE POŽIARU A HASIACE LÁTKY

Pozorne si pozri videoprezentáciu a odpovedz prosím na otázky nižšie.

Otázky:

 1. Vymenuj podmienky horenia:
 2. Môže dôjsť k horeniu, ak je jedna z podmienok horenia nesplnená?
 3. Vysvetli svoju odpoveď v druhej otázke.
 4. Ako je možné spomaliť alebo zastaviť horenie?
 5. Uveď konkrétny príklad, ako sa dá zastaviť požiar odstránením horiacej látky a vysvetli:
 6. Aký je najčastejší spôsob hasenia? Ktorú podmienku horenia narúša?
 7. Ktorá je najbežnejšia hasiaca látka? A ktorý spôsob hasenia jej použitím využívame?
 8. Môžeme vodou hasiť elektrické zariadenia pod napätím? Zdôvodni svoju odpoveď.
 9. Snehový hasiaci prístroj obsahuje oxid uhličitý, ktorý má teplotu -78°C. Podobá sa na sneh. Ktorý spôsob hasenia využívame pri použití tohto hasiaceho prístroja?
 10. Prečo nemôžeme použiť penový hasiaci prístroj na hasenie elektrických zariadení pod napätím?
 11. Ktoré hasiace látky alebo hasiace prístroje môžeme použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím?
 12. V kuchyni nastal menší požiar. Začal horieť olej na panvici (zápalná teplota 230°C). Bolo sa treba rýchlo rozhodnúť, ako požiar uhasiť skôr, než sa chytí celá kuchyňa.
 1. Mama nabrala hrniec vody a rýchlo ho vyliala na panvicu. Nastal výbuch. Voda sa okamžite premenila na paru, strhla kvapôčky horúceho horiaceho oleja a tie sa rozpŕchli po celej kuchyni.
 2. Mama zobrala utierku, navlhčila ju a rýchlo ňou prikryla horiacu panvicu. Oheň uhasila.

  Vysvetli, čo sa stalo v prvom a v druhom prípade. Prečo sa vodou olej nepodarilo uhasiť a utierkou áno? Ktorý spôsob hasenia tu bol využitý?

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola