Molekula

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ZLOŽENIE LÁTOK
Tematický celok: CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Téma: MOLEKULA

 • Ako vznikne molekula?
 • Aké molekuly poznáme?
 • Ako molekulu chemickej látky znázorníme/zapíšeme?

Pozorne si pozri prezentáciu

ÚLOHA:

Z chemického vzorca

 • 3 H2
 • 4 HNO3
 • NaHCO3
 • 2 Ca(HSO3)2
 1. vypíš všetky značky chemických prvkov a uveď ich názvy
 2. ku každému prvku uveď jeho počet v jednej molekule
 3. uveď celkový počet rôznych prvkov v jednej molekule
 4. uveď celkový počet všetkých atómov v jednej molekule
 5. uveď počet a druh molekuly.

Riešenie:

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Geografia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola