Tepelné zmeny počas chemickej reakcie

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: TEPELNÉ ZMENY POČAS CHEMICKEJ REAKCIE

Rozklad sacharózy (napr. kryštálového cukru) môžeme realizovať dvoma spôsobmi. 

Pozorne si pozri video experimentu a potom prezentáciu s vysvetlením.

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Psychológia
Stredná škola