Atóm

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ZLOŽENIE LÁTOK
Tematický celok: ČASTICE LÁTOK
Téma: ATÓM

Pozorne si pozri prezentáciu Atóm a zodpovedz pripravené otázky.

  • Z ktorých častí je zložený atóm?
  • Aké častice obsahuje atóm?
  • Čím sa odlišujú protóny, neutróny a elektróny?
  • V ktorej časti atómu sa nachádzajú protóny, neutróny a elektróny?
  • Aký je maximálny počet elektrónových vrstiev?
  • Aký maximálny počet elektrónov môže byť na prvej elektrónovej vrstve?
  • Maximálne koľko elektrónov môže byť na druhej elektrónovej vrstve?
  • Ako zistíš počet elektrónov v obale atómu?
  • Ako zistíš počet protónov v jadre atómu?
  • Prečo je atóm elektricky neutrálna častica aj keď sa v ňom nachádzajú elektricky nabité častice?

Je zaujímavé vytvoriť si vlastný, hoci len zjednodušený model atómu takmer ktoréhokoľvek prvku – možno radšej tie jednoduchšie pre začiatok 😉 Z čoho sa vlastne ten atóm skladá? V jadre sú neutróny a protóny, v obale elektróny na elektrónových vrstvách usporiadané podľa výstavbového princípu. Už len ten správny počet „guličiek“ a je to …

Pomôcky:

stredné vatové/papierové guličky, farby temperové, štetec, voda, drôt, šnúrka, lepiaca páska

Postup:

Priprav si počet guličiek potrebný na prípravu tvojho atómu.
Guličky, ktoré budú predstavovať elektróny, natri napríklad zelenou farbou.
Guličky, ktoré budú predstavovať protóny, natri červenou farbou.
Guličky, ktoré budú predstavovať neutróny, natri modrou farbou.
Jadro pripravíš postupným zošitím červených a modrých guličiek.
Z drôtu si priprav elektrónové vrstvy a postupne na ne navleč guličky – elektróny (postupuj podľa výstavbového princípu).
Nakoniec nitkou spoj jadro s vrstvami.

Modely atómov prvkov, ktoré pripravili žiaci

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola