Kvasenie

Chémia
9. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: SACHARIDY

Kvasenie alebo fermentácia, dej, ktorý bol súčasťou ľudstva odjakživa, aj keď podrobnejšie vysvetlenie tohto biochemického procesu prišlo až v 19. storočí.

Najbežnejšie využitie fermentácie poznáme v podobe kvasenia ovocia, uhoriek, kyslej kapusty, prípravy cesta, jogurtu ale fermentuje sa aj káva či čajové listy.

Fermentácia je proces rozkladu alebo transformácie organických látok za pomoci mikroorganizmov (v skratke vysvetlené).

Produkty fermentácie závisia od spôsobu fermentácie a tá môže prebiehať za prítomnosti kyslíka alebo bez prítomnosti kyslíka a tiež pri rôznej teplote. Hm, to je zrejme dôvod, prečo sa niekedy môže stať, že zarobené cesto, ktoré necháme kysnúť v uzavretej nádobe, páchne alkoholom alebo octom. Stalo sa vám to už?

Jednoduchú fermentáciu si môžeš vyskúšať podľa nižšie uvedeného postupu.

Pomôcky:

nádoba/pohárik (ktorý sa dá vzduchotesne zavrieť) s vrchnáčikom, hadička alebo slamka, plastelína, pohárik

Chemikálie:

fruktóza alebo džús, voda, droždie

Postup:

 1. Priprav si uzatvárateľnú nádobu – do vrchnáčika urob dierku veľkosti slamky alebo hadičky. Do pripraveného otvoru vlož slamku (hadičku) a utesni ju plastelínou.
 2. Do uzatvárateľnej nádoby nalej cca 1 dcl ovocného zohriateho džúsu (alebo 3 lyžičky fruktózy rozpustenej v 1dcl horúcej vody).
 3. K džúsu pridaj 1 lyžičku pomrveného droždia.
 4. Nádobu uzavri vrchnáčikom so slamkou (hadičkou).
 5. Druhý koniec slamky (hadičky) ponor do pohára s vodou.
 6. Pozoruj, čo sa v reakčnej zmesi deje počas jedného – dvoch dní.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Do ktorej skupiny sacharidov patrí fruktóza? 
 2. Uveď molekulový vzorec fruktózy 
 3. Ktorý sacharid má rovnaký molekulový vzorec ako fruktóza? 
 4. Uveď rozdiel vo vlastnostiach a v použití glukózy a fruktózy. 
 5. Zisti čo je zdrojom fruktózy a čo glukózy? 
 6. Fermentácia je bežný biochemický dej, ktorý môžeme pozorovať a využívať aj v domácnosti. Ako inak fermentáciu bežne nazývame? 
 7. Vyhľadaj kde všade sa môže fermentácia využívať a čo sa s ňou pripravuje? 
 8. Prečo si do reakčnej zmesi pridával(a) droždie? Na čo slúžilo? Zúčastňovalo sa reakcie ako reaktant, alebo bola jeho funkcia iná? Keby si nepridal(a) droždie do tejto reakčnej zmesi, prebiehala by reakcia? 
 9. Fermentácia môže prebiehať dvoma spôsobmi – bez prítomnosti kyslíka alebo za prítomnosti kyslíka. Vyhľadaj a uveď rozdiel v produktoch týchto chemických dejov. 
 10. Ktorý spôsob fermentácie si využil(a) v tvojom experimente? Zdôvodni. 
 11. Aký hlavný produkt počas tejto chemickej reakcie vznikal? 
 12. Uveď, aký pach si zacítil(a), keď si otvoril(a) nádobu s reakčnou zmesou po jednom – dvoch dňoch? 
 13. Vzniknutý produkt je súčasťou zmesi, v ktorej sa nachádza droždie usadené na dne nádoby a tiež je tam prítomná voda. Navrhni, ako by si daný produkt z tejto zmesi vyseparoval(a) v čistom stave? Ktorý spôsob oddeľovania zložiek zmesi by si použil(a)? 
 14. Počas chemickej reakcie sa v reakčnej zmesi tvorili bublinky plynu. Uveď aký plyn vznikal? 
 15. Popremýšľaj ako zistíš, že chemická reakcia v tvojom experimente už prebehla a ďalšie produkty už nebudú viac vznikať?
 16. Zisti, ako by si mohol(a) dokázať prítomnosť alkoholu v zmesi? Akou farbou horí etanol? 
 17. Uvedenú chemickú reakciu vyrovnaj a pomenuj reaktanty aj produkty. 

droždie

C6H12O6 → C2H5OH  +  CO2

Dôkaz etanolu – experiment natočený žiakom

Mohlo by vás zaujímať