Ekotlač

Chémia
Výtvarná výchova
6. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: PRÍRODNÉ LÁTKY

Atrament pripravený z oranžových kryštálikov, Dubienkový atrament či Monochromatická kresba, všetky tri spomenuté témy spája čosi spoločné – triesloviny alebo taníny, ktoré sa nachádzajú v rastlinách, ich listoch, kôre či plodoch. Tie reagujú so železnatou soľou za vzniku železnatého komplexu, ktorý na vzduchu oxiduje na tanín železitý, čo pozorujeme v podobe zmeny farby – vzniká tmavý pigment. Tanín železitý je vo vode nerozpustný, preto keď prenikne medzi povrchové vlákna papiera či textilu ostáva trvácny. Teplo jeho fixáciu ešte umocní. No a tak sa stáva chémia tu prebiehajúca zdrojom výborného výtvarného materiálu.

V tejto lekcii využiješ doterajšie vedomosti a vyskúšaš si techniku ekotlače.

„Tlačiť“ budeš rastlinné listy na papier. Tie totiž obsahujú už spomenuté taníny, ktoré sa za určitých podmienok z listov uvoľnia, priľnú na papier a vytvoria odtlačky.

Pomôcky:

kresliaci kartón alebo akvarelový papier, elektrická platnička, plechový pekáč/plech na pečenie, kachličky, špagát, plastová nádoba, nožnice, rukavice

Chemikálie:

listy, octan železnatý, čierny čaj, voda, ocot (8% kuchynský)

Postup: 

 1. Hárky papiera zvlhči octom.
 2. Do roztoku octanu železnatého (pripravíš ho podľa postupu, ktorý je uvedený v lekcii Atrament pripravený z oranžových kryštálikov) ponamáčaj listy
 3. Listy poukladaj medzi dva papiere
 4. Papiere vlož medzi kachličky.
 5. Kachličky pevne zviaž špagátom a vlož na plech.
 6. Do plechu nalej cca 50 ml octanu železnatého a dolej vodou tak, aby kachličky boli pod hladinou, ponorené.
 7. Do ekotlačového kúpeľa pridaj 1-2 vrecúška čierneho čaju.
 8. Plech postav na elektrickú platničku, uveď do varu a var približne 1 hodinu.
 9. Po hodine platničku vypni a všetko nechaj vychladnúť.
 10. Papiere vyber spomedzi kachličiek a odstráň z nich listy.
 11. Papier s odtlačkami nechaj voľne vyschnúť.

Ekotlače pripravené žiakmi z chemického krúžku Kremík

TIPY:

 • Počas manipulácie s octanom železnatým je vhodné používať ochranné rukavice.
 • Ocot mení pH, čo môže ovplyvniť farbu farbiaceho kúpeľa. Nie je však nutné použiť ho v procese. Vyskúšaj ocot vynechať.
 • Môžeš vyskúšať použiť rôzne listy, z rozličných rastlín – stromov, kríkov, dokonca i trávu či kvety. Dôležité je, aby obsahovali dostatok trieslovín. Zaručene fungovať budú listu z javora, dubu či orecha, ale aj papraď a listy figy.
 • Papier, ktorý použiješ na ekotlač by mal byť pevnejší. Mal by vydržať hodinové zmáčanie v kúpeli.
 • Namiesto kachličiek môžeš použiť drevené lopatky/lopáriky a papiere vložiť medzi ne.
 • Experimentovať môžeš aj s plechovými platničkami medzi ktoré vložíš papiere. Najlepšie sú hrdzavé, pretože tie už obsahujú železnaté ióny.
 • Intenzita odtlačkov závisí od množstva tanínov v listoch a tiež od množstva železnatej soli, preto s množstvom octanu železnatého pridaného do kúpeľa na ekotlač môžeš experimentovať.
 • Namiesto octanu železnatého môžeš použiť roztok (najlepšie nasýtený) zelenej skalice.
 • Čierny čaj tiež obsahuje taníny, preto jeho pridanie do ekotlačového kúpeľa má vplyv na výslednú farbu a intenzitu sfarbenia odtlačkov. Vyskúšaj experimentovať s množstvom čierneho čaju, prípadne ho úplne vynechať, alebo natrieť roztokom čierneho čaju samotné papiere vopred.
 • Teplota a čas varenia v ekotlačovom kúpeli má veľký vplyv na kvalitu a fixáciu odtlačkov na papieri, preto je dôležité variť aspoň jednu hodinu
 • List má dve strany – rub a líce. Každá strana sa odtlačí inak. Zväčša z rubu je odtlačok jasnejší s krásne viditeľnou žilnatinou.
 • Papiere pripravené ekotlačou môžeš ďalej výtvarne spracovať, domaľovať, dokresliť, vystrihnúť, kolážovať, pripraviť z nich pohľadnice, obal na knihu/zápisník, poprešívať či inak dotvoriť.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Napíš chemický vzorec kyseliny octovej.
 2. Napíš chemický vzorec octanu železnatého, železnatej soli kyseliny octovej.
 3. Napíš chemický názov a chemický vzorec zelenej skalice.
 4. Popremýšľaj čo má spoločné octan železnatý a zelená skalica.
 5. Uveď medzi aké zlúčeniny patrí zelená skalica a octan železnatý.
 6. Vyhľadaj chemické zloženie hrdze. Uveď aký katión hrdza obsahuje.
 7. Napíš reakciu oxidácie železnatého katiónu na železitý katión.
 8. Pokiaľ sa železo oxiduje, čo sa deje s molekulou vzdušného kyslíka?
 9. Napíš obe čiastkové reakcie oxidácie a redukcie, správne doplň počet prijatých a odovzdaných elektrónov a zmenu náboja jednotlivých prvkov a iónov.
 10. Popremýšľaj čo majú spoločné dubienka, list z javora a čierny čaj.
 11. Opíš čo spôsobí pridanie čierneho čaju do ekotlačového kúpeľa.
 12. Pokús sa vysvetliť s čím súvisí rôzna intenzita odtlačku listu z rubovej a lícnej strany.

Mohlo by vás zaujímať