Adolescencia

Druhým podobdobím dospievania je adolescencia. Adolescencia už neprináša výraznú telesnú premenu jedinca avšak ešte stále sa dejú zmeny na psychickej úrovni. Naďalej sa dotvára identita adolescenta a zmeny nastávajú aj v sociálnom vývine človeka.

Podľa čoho alebo koho ste si vybrali strednú školu? Spomínate si na oslavu svojich 18tych narodenín? Šli ste študovať na vysokú školu alebo ste rovno nastúpili do zamestnania? A kedy sa vám podarilo alebo kedy sa plánujete osamostatniť od rodičov?

Tieto otázky majú priamy súvis s obdobím adolescencie. Poďme si spoločne celé obdobie adolescencie pomocou videa priblížiť. 

Obdobie pubescencie

Obdobie dospievania je prechodným obdobím medzi detstvom a dospelosťou. Trvá od 10/11 roku do 20. roku života. Je to pomerne dlhé obdobie a preto ho rozdeľujeme na obdobie pubescencie a adolescencie.

pracovnom liste nájdete úlohu č. 2. Pokúste sa opísať typického pubertiaka alebo čo je typické pre obdobie puberty.

Spoločne v triede alebo s rodičmi sa môžete porozprávať ako si vy spomínate na vlastnú pubertu? Aké to bolo pre vás obdobie? Ako svoju pubertu prežívali vaši rodičia alebo vaši pani učiteľka/pán učiteľ. Spomeniete si na nejaký prúser, ktorý ste vyviedli?

Obdobie mladšieho školského veku

Dokážete si ešte predstaviť svoju prvú triedu v základnej škole? Ako si spomínate na svoju prvú pani učiteľku? Ktorý bol váš najobľúbenejší predmet? Verím tomu, že vaše zážitky z prvého stupňa sú viac príjemné než nepríjemné, poďme si spoločne opísať obdobie mladšieho školského veku.

Školská zrelosť (pracovný list)

Opäť na vás čaká pracovný list. Skontrolujte si vaše odpovede, ktoré ste si do pracovného listu napísali pred pozretím videa. Boli správne? Ak áno, tak vám gratulujem. Pokiaľ nie, nič sa nedeje. Je to pre vás nová téma a preto sú nepresnosti alebo chyby úplne prirodzené. Postupne si dopracujte jednotlivé úlohy. Želám vám veľa síl.

Školská zrelosť

Nastupovali ste do základnej školy v 6. alebo 7. rokoch? Čo bol dôvod vášho odkladu? Porozprávajte sa s rodičmi o či a prečo ste mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky a ako si oni spomínajú na vaše začiatky v škole.

Predtým než si pozriete video o školskej zrelosti, vypracujte si v pracovnom liste úlohu 1 a pokúste sa napísať, čo je podľa vás školská zrelosť, ako by ste ju definovali. A následne napíšte do úlohy 2, kto podľa vás môže posudzovať školskú zrelosť. Keď si tieto úlohy vypracujete, správnosť vašej odpovede si môžete overiť pozretím videa, kde nájdete potrebné informácie.

Obdobie predškolského veku

Ako si spomínate na obdobie materskej školy? Pamätáte si na nejaké vystúpenie alebo básničku, ktorú ste sa učili? Aká bola vaša pani učiteľka? S akou hračkou ste sa najradšej hrali? Čo bol pre vás väčší problém – ísť do škôlky alebo z nej odísť? Kedy ste nastúpili do škôlky? Práve s materskou školou je úzko späté obdobie predškolského veku. Poďme sa o ňom spoločne niečo naučiť.