Použitie must / mustn’t a don’t have to

Po pozretí minulého videa už iste každý z vás vie, ako by niekomu niečo poradil. Slúžilo nám k tomu modálne sloveso should. Ale, čo ak by sme chceli niekomu niečo prikázať? Aj k tomu budeme potrebovať nejaké modálne sloveso. A tým je sloveso must.

Keďže pravidlá pre prácu s modálnymi slovesami sa nám nemenia, vety s ním budú vyzerať úplne rovnako ako vety so should. Pozor si však musíme dávať na zápor, pretože záporný tvar must not nevyjadruje slovenské nemusieť, ale znamená nesmieť.

Slovenské nemusieť vyjadríme s pomocou frázy don’t have to, ktorú však v tretej osobe jednotného čísla upravíme na doesn’t have to.

Ak by sme si mali všetky tieto modálne slovesá zhrnúť podľa slovenských prekladov, tak:

  • should – mal by si,
  • shouldn’t – nemal by si,
  • must – musíš,
  • mustn’t – nesmieš,
  • don’t have to – nemusíš, ale v tretej osobe jednotného čísla ho zmeníme na doesn’t have to.

Krok po kroku si to však prejdeme v nasledujúcom videu, takže ak máte momentálne v hlave zmätok, dúfam, že po jeho pozornom pozretí z vás opadne.

Príjemné učenie, priatelia.

Použitie should / shouldn’t

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako by ste v angličtine dali nejakú radu alebo odporúčanie, čo by mal niekto robiť? Na toto nám poslúži pomocné modálne sloveso should.

A hoci označenie modálne sloveso môže znieť strašidelne, pracovať s ním je hračka. Pre všetky modálne slovesá v angličtine totiž platí to, že sú pre všetky osoby rovnaké, nikdy nemenia svoj tvar a dokonca aj plnovýznamové sloveso, s ktorým sa musia viazať, zostáva v základnom tvare. Väčšina z vás sa už stretla s modálnym slovesom can. To vyjadrovalo slovenské môcť, vedieť. A presne tak, ako sa pracovalo s ním, tak isto sa bude pracovať aj so slovesom should, čo si ukážeme aj v nasledujúcom videu.

Príjemné pozeranie.

Používanie never, ever, just s časom present perfect

Teraz, keď už vieme vytvoriť všetky typy viet v gramatickom čase present perfect, je najvyšší čas posunúť sa vpred a okoreniť si tieto poznatky tromi výrazmi, ktoré sa s ním často spájajú. A to never, ever a just.

Základnou vecou, ktorú si potrebujeme pamätať je to, kde vo vete budú stáť. A to vždy pred minulým príčastím plnovýznamového slovesa. Áno, to je presne to, ktoré má koncovku -ed, prípadne sme sa ho naučili podľa tabuľky nepravidelných slovies, kde bolo v treťom stĺpci.

A čo vlastne tieto slová znamenajú? Never vyjadruje slovenské nikdy. Ever budeme používať v otázkach a to vtedy, ak sa chceme spýtať, či už niekto niekedy niečo zažil. No a just? Tomu zodpovedá slovenské práve. Práve som niečo dorobil, práve som sa odniekiaľ vrátil a podobne.

Takže, prajem vám príjemné učenie a po pozretí tohto videa budete určite majstrami ďalšieho gramatického času.

Bye!

Otázky a zápor v čase present perfect

predchádzajúcom videu sme spoločne zvládli vytvoriť kladné vety v čase present perfect. Ten, už vieme, používame vtedy, ak chceme hovoriť o svojich skúsenostiach a zážitkoch, bez toho, aby sme uvádzali, kedy konkrétne sa stali. Tiež sme sa naučili, že tento čas tvoríme tak, že k pomocnému slovesu have (ktoré sme v tretej osobe jednotného čísla museli zmeniť na has) sme len pridávali minulé príčastie plnovýznamového slovesa. Ak bolo sloveso pravidelné, minulé príčastie sme z neho vytvorili pridaním koncovky -ed. Ak bolo nepravidelné, naučili sme sa jeho tvar naspamäť, podľa tabuľky nepravidelných slovies. Tam sme ho našli v treťom stĺpci.

A tak, ako bolo jednoduché tvorenie kladných viet, tak jednoduché bude aj tvorenie záporu a otázok, ktoré si prejdeme teraz. V zápore totiž iba za pomocné sloveso have/has pridáme not a v otázkach prosto prehodíme jeho pozíciu vo vete s podmetom.

Good luck!

Kladné vety v čase present perfect

Po všetkých našich spoločných videách ste už určite prišli na to, že gramatické časy v angličtine sú úplne iný svet v porovnaní s tými slovenskými. Zvládli sme napríklad dva minulé časy a pochopili sme, prečo sú pre Angličanov vlastne také potrebné a koľko iných doplňujúcich informácií musíme my, Slováci, doplniť do vety na to, aby sme vyjadrili to isté, čo Angličania dokážu iba jednoduchou zmenou času. Ale v angličtine neexistuje iba minulosť a iba prítomnosť, ale aj niečo medzi nimi, čo ich dokáže prepájať. A tým je gramatický čas present perfect, ktorý v slovenčine nazývame predprítomný. A v tomto videu si ukážeme, ako v ňom vytvoríme kladné vety.

Najdôležitejšou vecou, ktorú si potrebujeme pamätať je to, že týmto gramatickým časom budeme vyjadrovať najmä svoje skúsenosti a zážitky. A to bez toho, aby sme v týchto vetách uvádzali konkrétne časové údaje, kedy sa odohrali. Niečo sa mi v minulosti stalo a pokiaľ o tom rozprávam ako o skúsenosti, mám ju už na veky vekov.

Hoci je pre Slovákov náročnejší na používanie a pochopenie, jeho tvorenie je však veľmi jednoduché a v mnohom pripomína minulý jednoduchý čas. Opäť budem potrebovať vedieť, či je plnovýznamové sloveso pravidelné alebo nie. Ak je pravidelné, budeme k nemu pridávať koncovku -ed. Ak nie je, naučíme sa ho podľa našej starej známej tabuľky nepravidelných slovies, kde však tento tvar slovesa, ktorý múdro nazývame minulé príčastie, nájdeme v jej treťom stĺpci. A tieto minulé príčastia vo vete nikdy nebudú stáť osamote, ale potrebujú mať pred sebou pomocné sloveso have, ktoré v tretej osobe jednotného čísla zmeníme na has a to je všetko, čo potrebujeme poznať k vytvoreniu jednoduchých kladných viet v tomto čase.

Príjemné učenie!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015 a obrázok časovej osi z printnpractice.com.

Pojmová mapa anglických členov

Priatelia, predpokladám, že keď ste sa dostali až sem, máte už za sebou úvod do témy anglických členov. Ak nie, máme pre vás v zásobe video o ich všeobecnom použití a ich použití s miestnymi názvami, takže neváhajte si ich prehrať.

Ale mnohí mohli po pozretí týchto videí nadobudnúť pocit, že je toho veľa, alebo že je to komplikované. Nebojte sa, ono sa vám to tak zdá iba preto, že je to niečo nové, niečo čo v slovenčine nemáme. Na uľahčenie učenia a zapamätania tu však pre vás máme skvelú pomôcku a tou je pojmová mapa. V nej nájdete prehľadne zhrnutý obsah oboch videí a vďaka tomu si veľmi rýchlo viete pozrieť a vyhľadať, kedy je potrebné ktorý člen použiť. Skvele vám poslúži aj pri práci na vlastných cvičeniach, s ktorými sa určite stretnete vo vašej učebnici i pracovnom zošite.

Takže, nádych, výdych, zvládli sme spolu už aj náročnejšie veci a nejaké členy nás predsa nepoložia na lopatky. Veľa zdaru! Bye.

Použitie člena „the“ pre miestne názvy

minulom videu sme načrtli, že každý člen má v angličtine svoje špeciálne vyčlenené použitie. Naučili sme sa tam, že neurčité veci sa spájajú s neurčitým členom. A tie určité? Určite s určitým členom. Ten musíme použiť vždy, keď sa ideme baviť o jedinečných veciach.

Existujú však prípady jedinečných vecí, kedy ho používať nebudeme. A v tomto videu sa pozrieme na tie kategórie, ktoré súvisia s niektorými miestnymi názvami. Vždy si povieme, či táto skupina názvov bude potrebovať člen the alebo nie.

Lenže angličtina je jazykom výnimiek a preto nikoho neprekvapí, že sa s nimi stretneme aj tu a našou jedinou možnosťou, ako sa s nimi popasovať, je naučiť sa ich naspamäť. Ale nebojte sa, nebudeme ich tu mať veľa, keďže zatiaľ sme iba v úvode tejto rozsiahlej témy. Každým rokom však spoznáte ďalšie veci a nové poučky, ktoré sa vám ich pokúsia ozrejmiť. Vďaka tomu budete schopní mnoho členov postupne odhadnúť aj sami. Príjemné učenie!

Členy v anglickom jazyku

Ak niekoho niečo naozaj straší pri učení sa angličtiny, sú to často členy. Prečo tomu tak je? Zrejme preto, lebo v slovenčine ich nemáme. To však neznamená, že sa ich nedokážeme naučiť, nedajbože by sme ich nemali vôbec používať. Člen v angličtine totiž bližšie určuje podstatné mená a to, čo v slovenčine často musíme dlho a zložito opisovať, dokážeme v angličtine vyjadriť ich jednoduchou zmenou.

Z minulých ročníkov angličtiny si iste pamätáte, že spomínaný člen môže byť určitý alebo neurčitý. A v tomto videu sa pozrieme na úvod o tom, kedy ktorý z nich vlastne použiť. Samozrejme, vždy si dáme aj nejaký slovenský príklad, aby sa nám to pamätalo ľahšie. Ale najjednoduchšou pomôckou nám stále zostáva ich samotný názov. Keď poviem neurčitý člen, chcem hovoriť o niečom neurčitom, o veciach, ktoré sú osobe s ktorou sa rozprávam pravdepodobne neznáme. A určitý člen? Určite ho použijem vtedy, keď si myslím, že druhá osoba určite vie, o čom jej rozprávam.

Problematika členov je však veľmi obsiahla a toto video je len takým úvodom k dlhej ceste, ktorá je ešte len pred vami. Takže veľa šťastia pri učení. Bye-bye.

Kombinované cvičenia na past simple a past continuous

Ako najlepšie ukončiť naše bádanie za minulými časmi než cvičeniami, kde si budete môcť overiť, čo všetko ste sa za tú krátku dobu dokázali naučiť? Tu ste na správnom mieste a v nasledujúcom pracovnom liste si zhrnieme veci súvisiace s minulým priebehovým i jednoduchým časom. K jeho vypracovaniu vám pomôžu nielen všetky videá, ktoré sme spoločne absolvovali, ale aj pojmová mapa, ktorú tiež nájdete na tomto portáli.

Na to, aby ste najlepšie zistili, na akej úrovni sú vaše poznatky z minulých časov, vyskúšajte vypracovať tento pracovný list bez toho, aby ste si niečo predtým pozreli. Ak sa vám niektoré pasáže budú zdať náročné, vráťte sa k spomínaným videám, potom ho skúste vypracovať opäť a až nakoniec otvorte priložený kľúč. Týmto spôsobom sa nielen naučíte viac, ale tiež najistejšie odhalíte slabé miesta, na ktoré sa môžete neskôr zamerať.

A nezabúdajte si po náročnom štúdiu vždy dopriať aj nejaký oddych, aby sme sa čím skôr spoločne pozreli aj na iné oriešky anglickej gramatiky. Bye!

Cvičenia vychádzajú z publikácie Project 3 Fourth Edition test builder vydavateľstva Oxford.

Pojmová mapa na porovnanie času past simple a past continuous

Niekedy je naozaj ťažké orientovať sa v dvoch podobných veciach a gramatické časy past simple a continuous nie sú žiadnou výnimkou. Keďže slovenčina má minulý čas iba jeden, o to je to pre mnohých z nás náročnejšie.

Kde si treba pamätať akú koncovku? Aké treba použiť pomocné sloveso? Ako vyzerajú jednotlivé typy viet? Toto všetko prehľadne uvidíte v priloženej pojmovej mape a práve na základe zrkadlového porovnania ľahko pochopíte najvýznamnejšie rozdiely medzi týmito dvoma časmi, najmä pokiaľ patríte medzi tých ľudí, ktorým je najbližší vizuálny spôsob učenia sa.

Táto pojmová mapa vám poslúži nielen ako samostatný učebný materiál, ale aj ako zhrnutie základných informácií, ktoré sme si podrobne prešli v už zverejnených videách o minulom čase. Ak sa vám tým pádom bude čokoľvek zdať nejasné, neváhajte si ich pozrieť.

Príjemné učenie sa!